Reserveer een spreekkamer

Reserveer zelf je afspraak in de agenda

De kleine spreekkamer kun je zelf gratis reserveren voor maximaal 2 uur per dag. Als de kleine spreekkamer bezet is, mag je ook de grote spreekkamer kosteloos reserveren als daar plek is.

Wil je met externen overleggen, dan is de spreekkamer alleen te reserveren tegen het voordelige Fabriekerstarief van € 2,50 per persoon per uur. Zet dan in de agenda met hoeveel personen je gebruik maakt van de spreekkamer.

Hieronder kun je zien of de spreekkamer bezet is. De kleine spreekkamer is blauw, de grote spreekkamer is groen.